Program Anak Angkat JISADANI

Program Anak Angkat  JISADANI
Alhamdulillah pada 27 Jun 2010, pihak JISADANI telah melancarkan program Anak Angkat & ‘Home Room’ .  Program ini adalah cetusan idea Timbalan Pengerusi  Yayasan Al-Jenderami (YAJ) yang juga Pengarah Besar JISADANI iaitu Dato’ Dr. Haji Jamaluddin Bin Abd Hamid . Anak-anak angkat ini terdiri dari 35 orang anak yatim di bawah seliaan , 6 orang dari kalangan anak-anak ahli muzakarah dan 3 orang anak-nak ahli qariah Al-Jenderami. Manakala ayah-ayah angkatnya terdiri dari Ahli ‘New Management Team’ YAJ dan bapa-bapa dari Kelab Penyokong JISADANI.
Tujuan utama program ini adalah :
i. Menggalakkan penglibatan aktif para bapa-bapa dalam pembentukan dan pembangunan diri para pelajar  JISADANI.
ii. Mengukuhkan rasa prihatin keluarga JISADANI  terhadap kebajikan para pelajar
iii. Memberi  ruang kepada  Kelab Penyokong JISADANI untuk menerajui dan memantau program-program  pembinaan diri pelajar
iv. Mengukuhkan ukhuwah dalam keluarga besar JISADANI

Alhamdulillah pada 27 Jun 2010, pihak JISADANI telah melancarkan program Anak Angkat & ‘Home Room’ .  Program ini adalah cetusan idea Timbalan Pengerusi  Yayasan Al-Jenderami (YAJ) yang juga Pengarah Besar JISADANI iaitu Dato’ Dr. Haji Jamaluddin Bin Abd Hamid . Anak-anak angkat ini terdiri dari 35 orang anak yatim di bawah seliaan , 6 orang dari kalangan anak-anak ahli muzakarah dan 3 orang anak-nak ahli qariah Al-Jenderami. Manakala ayah-ayah angkatnya terdiri dari Ahli ‘New Management Team’ YAJ dan bapa-bapa dari Kelab Penyokong JISADANI.Tujuan utama program ini adalah :

i. Menggalakkan penglibatan aktif para bapa-bapa dalam pembentukan dan pembangunan diri para pelajar  JISADANI.
ii. Mengukuhkan rasa prihatin keluarga JISADANI  terhadap kebajikan para pelajar
iii. Memberi  ruang kepada  Kelab Penyokong JISADANI untuk menerajui dan memantau program-program  pembinaan diri pelajar
iv. Mengukuhkan ukhuwah dalam keluarga besar JISADANI

lihat album