Misi

Misi
- Pembangunan ekonomi & pelaburan
- Pembangunan pendidikan : agama, akademik, kemahiran & teknologi maklumat
- Pembangunan insan
- Pembangunan media & perhubungan awam
- Pembangunan dana
- Perhubungan serantau & kemanusiaan
- Pentadbiran harta & penyelenggaraan