Kepimpinan

 

 

 

Arus perdana globalisasi, perlumbaan manusia mengejar duniawi, persaingan timur barat, kemelut peperangan, malapetaka yang melanda alam telah mencetus kesedaran insani Islami. Untuk bersedia menghadapi cabaran zaman maka lahirlah - Yayasan Al Jenderami("YAJ")

  
drBistroMalam
YAJ adalah merupakan satu badan bukan kerajaan (NGO) ditubuh pada tanggal 23 Jun 2003 di bawah Akta Syarikat 1965 No Syarikat 619317-K. Bermula dengan sebuah pusat pengajian Islam (sistem tradisional) di Desa Jenderam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, ia kini telah dihimpit oleh rangkaian pembangunan moden Putrajaya, Cyberjaya, Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dan Koridor Raya Multimedia (MSC) yang mencetuskan anjakan paradigma seterusnya mengubah pusat ini kepada sebuah yayasan dengan organisasi lebih tersusun sebagai langkah untuk memastikan ia mengikuti peredaran masa dan tuntutan persekitaran. Walau bagaimanapun, Yayasan Al-Jenderami tetap kekal sebagai sebuah organisasi yang berpegang teguh pada landasan Islam.

 

Kepimpinan
Yayasan Al–Jenderami diterajui oleh barisan kepimpinan yang berwibawa, dinamik dan mempunyai wawasan yang tinggi. Mereka menyandang tanggungjawab yang besar bagi mencapai matlamat yayasan ini menerusi pelbagai aktiviti yang telah, sedang dan bakal dilangsungkan.

Al-Fadhil SHeikh Hj Mohd Hafidz b. Hj Selamat

Al-Fadhil Sheikh Hj Mohd Hafidz b. Hj Selamat

                         Penasihat

Ahli Lembaga Pemegang Amanah
 
Dato' Dr Hj Jamaluddin Datuk Hj Alias

Dato’ Dr. Hj. Jamaluddin

     Bin Abd Hamid

 Timbalan Pengerusi

 

Datuk Hj Alias Bin Ali

Pengerusi


YM Raja Abdul Rahman Dr Hj Ahmad Fauzi Hj Kamarulzaman Hj Zainuddin Hj Ibrahim

         YM Raja

     Abdul Rahman

    Bin Raja Mansur

         Tn Dr Hj

      Ahmad Fauzi

      Bin Mustapha

          Tn Hj.

     Kamarulzaman

         Bin Omar

    Tn Hj Zainuddin

     Bin Abd Manaf

       Bendahari

     Tn Hj Ibrahim

        Bin Ismail

      Setiausaha


Hj Shahril Hj Abdul Jalil Hj Abdul Jalil En. Abdul Razak

      Tn Hj Shahril

     Bin Abdul Karim

   Tn Hj Abdul Jalil

        Bin Yusof

   Tn Hj Md. Khalid

      Bin Abdullah

   En. Abdul Razak

    Bin Dato’ Ipap


'New Management Team' 


En. Shafariz Hj Ridwan Hj Azman Hj Zainal

     Encik Shafariz

        b. Lazim

     Tn Hj Ridwan

     b. Muhammad

     Tn Hj Azman

        b. Yusof

      Tn Hj Zainal

   Abidin b. Ahmad

Hj Amanuddin Hj Nasir

  Tn Hj Amanuddin

    b. Shamsuddin

   Tn Dr. Hj Zolman

          b. Hari

      Tn Hj Nasir

       b. Mansor

Pengurusan

Hj Shahirul Hj Khalid

   Tuan Hj Shahirul

   Azmar Bin Ishak

          COO

     Tuan Hj Md.

 Khalid Bin Abdullah

          CEOAhli Lembaga Pemegang Amanah
1. Datuk Hj Alias Bin Ali (Pengerusi)
2. Dato’ Dr. Hj. Jamaluddin Bin Abd Hamid (Timbalan Pengerusi)
3. Tuan Hj Ibrahim Bin Ismail (Setiausaha)
4. Tuan Hj Md. Khalid Bin Abdullah
5. Tuan Hj Abdul Jalil Bin Yusof
6. En. Abdul Razak Bin Dato’ Ipap
7. Tuan Hj Zainuddin Bin Abd Manaf
8. YM Raja Abdul Rahman Bin Raja Mansur
9. Tuan Dr Hj Ahmad Fauzi bin Mustapha
10. Tuan Hj Shahril Bin Abdul Karim
11. Tuan Hj. Kamarulzaman Bin Omar

 

 

CEO : Tuan Hj Md. Khalid Bin Abdullah

COO : Tuan Hj Shahirul Azmar Bin Ishak

 

New Management Team (NMT) 

1. Tuan Hj Zainal Abidin b. Ahmad

2. Tuan Hj Azman b. Yusof

3. Tuan Dr. Hj Zolman b. Hari

4. Tuan Hj Ridwan b. Muhammad

5. Encik Shafariz b. Lazim

6. Tuan Hj Nasir b. Mansor

7. Tuan Hj Amanuddin b. Shamsuddin