skip to Main Content
(603) 8768 0200 info@aljenderami.com.my

Pengajian Umumi Adalah Pengajian Berteraskan Kitab-Kitab Jawi Turath atau Dipanggil Kitab Kuning Yang Dikarang Oleh Ulama-Ulama Melayu Muktabar Ahlul Sunnah Wal Jamaah Dan Secara Talaqqi Bersanad.Pengajian Yang Diajar Terbuka Kepada Umum Dan Diadakan Didalam Masjid Aljenderami.Ia Merangkumi Ilmu Fardhu Ain Iaitu :-

1.Fekah(Mazhab Al-Imam Assyafie rh)

2.Tasauf (Al-Imam Ghazali rh)

3.Usuluddin/Tauhid/Sifat 20 (Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash’ari rh)

 

Back To Top