skip to Main Content
(603) 8768 0200 info@aljenderami.com.my

Montaj Majlis Hol Sayyidatina Khadijah Al-Kubro

Montaj Majlis Hol Sayyidatina Khadijah Al-Kubro 13 & 14 Mei 2016 di Al-Jenderami

Khadijah s.a seorang penolong dan teman bagi Nabi saw. Ia memiliki peranan yang tidak ada bandingnya dalam penyebaran Islam dan memajukan misi Nabi saw dengan menjadi orang pemula dalam memeluk Islam dan melindungi Nabi Muhammad saw dalam segala aspek dan menghibahkan seluruh kekayaannya di jalan Islam dan perlindungan terhadap orang-orang tertindas. Ia teladan yang tepat dalam kejujuran, keuletan, konsisten dalam target dan melindungi orang-orang tertindas. Ia sebuah bukti obyektif dalam infak dan pemberian di jalan kebenaran.

Back To Top