skip to Main Content
(603) 8768 0200 info@aljenderami.com.my

Yayasan Al–Jenderami diterajui oleh barisan kepimpinan yang berwibawa, dinamik dan mempunyai wawasan yang tinggi. Mereka menyandang tanggungjawab yang besar bagi mencapai matlamat yayasan ini menerusi pelbagai aktiviti yang telah, sedang dan bakal dilangsungkan. Berikut diatas adalah barisan Penyelia Yayasan Al-Jenderami.

Al-Fadhil Sheikh Hj Mohd Hafidz B. Hj Selamat

Penasihat

Dato’ Dr. Hj. Jamaluddin Bin Abd Hamid

Ahli Lembaga Pemegang Amanah

Tn Hj Zainuddin Bin Abd Manaf

Setiausaha/Bendahari

Tn Dr Hj Ahmad Fauzi Bin Mustapha

Pengerusi

Tn Abdul Razak Bin Dato’ Ipap

Timbalan Pengerusi
Back To Top