skip to Main Content
(603) 8768 0200 info@aljenderami.com.my

Yayasan Al–Jenderami diterajui oleh barisan kepimpinan yang berwibawa, dinamik dan mempunyai wawasan yang tinggi. Mereka menyandang tanggungjawab yang besar bagi mencapai matlamat yayasan ini menerusi pelbagai aktiviti yang telah, sedang dan bakal dilangsungkan. Berikut diatas adalah barisan Penyelia Yayasan Al-Jenderami.

Al-Fadhil Sheikh Hj Mohd Hafidz B. Hj Selamat

Penasihat

Dato’ Dr. Hj. Jamaluddin Bin Abd Hamid

Pengerusi

Tn Hj Zainuddin Bin Abd Manaf

Bendahari

Tn Dr Hj Ahmad Fauzi Bin Mustapha

Timbalan Pengerusi

En. Abdul Razak Bin Dato’ Ipap

Ahli

Tn Hj Md. Khalid Bin Abdullah

Ahli
Back To Top